Material per a l’aprenentatge i l’ensenyament del català

  Gramàtica de la Llengua Catalana
  Gramàtica de la Llengua Catalana
  Institut d'Estudis Catalans

  1439 pàgines
  Institut d'Estudis Catalans

  La gramàtica de la llengua catalana (GIEC) és la gramàtica institucional de l'Institut d'Estudis Catalans i, com a tal, té caràcter normatiu. Fins ara, l'obra de referència normativa havia estat la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, publicada per l'IEC el 1918. La gramàtica del 2016, fruit d'una elaboració llarga, madura i participativa, presenta la norma a través de la descripció actualitzada del català, dels seus usos i varietats. Integra la pluralitat de tots els parlants catalans i en subratlla els trets compartits. La publicació de la gramàtica de la llengua catalana de l'IEC ha generat expectació en tots els col·lectius professionals de la llengua dels territoris de parla catalana.

  74 euros
  Fil per randa. Llengua catalana elemental (B1)
  Fil per randa. Llengua catalana elemental (B1)
  Carme Vilà i Laura Homs

  256 pàgines
  Editorial Barcanova

  27.90 euros
  Nivell Elemental Quadern d'activitats Llengua catalana B1
  Nivell Elemental Quadern d'activitats Llengua catalana B1
  Laura Homs i Carme Vilà

  96 pàgines
  Editorial Barcanova

  11.90 euros
  Fil per randa. Solucionari Llengua catalana Bàsic
  Fil per randa. Solucionari Llengua catalana Bàsic
  Carme Vilà i Laura Homs

  96 pàgines
  Editorial Barcanova

  7.90 euros
  Nivell Bàsic Quadern d'activitats
  Nivell Bàsic Quadern d'activitats
  Laura Homs i Carme Vilà

  112 pàgines
  Editorial Barcanova

  11.90 euros
  Fil per randa. Llengua catalana Bàsic (A2)
  Fil per randa. Llengua catalana Bàsic (A2)
  Carme Vilà i Laura Homs

  256 pàgines
  Editorial Barcanova

  27.90 euros
  Gramàtica catalana de la A a la Z
  Gramàtica catalana de la A a la Z
  Marta Mas Prats i Albert Vilagrasa Grandia

  509 pàgines
  Publicacions de l'Abadía de Montserrat

  Aquesta gramàtica va adreçada a tot tipus d'usuaris de la llengua que tenen unes necessitats immediates i concretes respecte a l'ús adequat i correcte de la llengua catalana.Està pensada perquè qualsevol persona que vulgui consultar una gramàtica, sigui estudiant de català o no ho sigui, pugui trobar de manera ràpida la solució a algun punt que desconeix o del qual dubta, sense haver de tenir excessius coneixements de gramàtica. I també per donar als professors un text de referència on trobar respostes a temes que a vegades són difícils de resoldre amb explicacions senzilles.És la primera gramàtica d'ús de la llengua catalana ordenada alfabèticament.Està ordenada segons l'ordre alfabètic per tal d'agilitar la cerca d'un terme, sense haver de llegir tot el capítol al qual pertany gramaticalment aquest terme.Les explicacions són breus i senzilles i sempre van acompanyades d'exemples diversos amb un llenguatge col·loquial i planer. Hi ha exemples incorrectes perquè els usuaris vegin on poden incórrer en un error.

  35 euros
  Parlar bé. Orientacions per a l'ús correcte de la llengua catalana a les Illes Balears
  Parlar bé. Orientacions per a l'ús correcte de la llengua catalana a les Illes Balears
  Jaume Corbera Pou

  192 pàgines
  El Tall

  Aquest llibre no tan sols pretén orientar el lector en l'ús correcte de la llengua en moltes de construccions o expressions avui en dia titubants o en procés de substitució per altres de forasteres, sinó també denunciar els barbarismes més o manco generalitzats avui en el català de les Balears (la majoria dels quals, per altra part, són corrents a tot el domini lingüístic), i reincorporar al nostre parlar aquells vocables o girs especialment característics del català insular, molts pràcticament desconeguts dels parlants actuals per haver estat substituïts pels corresponents forasters. En aquest sentit, l'obra és important, perquè és l'única que centra la seva atenció en el balear, tant pel que fa als barbarismes denunciats com a les solucions proposades com a correctes. Tot i això, és útil per a qualsevol catalanoparlant, d'onsevulla que sigui, que tengui interès a detectar les possibles incorreccions degudes a la interferència de la llengua castellana en el seu parlar normal.

  15 euros
  AU IDÒ! Illes Balears. Català per a adults C1
  AU IDÒ! Illes Balears. Català per a adults C1
  AAVV

  350 pàgines
  Editorial Barcanova

  El primer manual de català per a adults pensat per als usuaris de les Illes Balears.

  30.40 euros
  Fem-ho fàcil Intermedi 1 Català per a adults
  Fem-ho fàcil Intermedi 1 Català per a adults
  Consorci per a la normalització lingüística

  149 pàgines
  Editorial Barcanova

  21.90 euros
  Fem-ho fàcil Intermedi 3 Català per a adults
  Fem-ho fàcil Intermedi 3 Català per a adults
  Consorci per a la normalització lingüística

  139 pàgines
  Editorial Barcanova

  21.90 euros
  Fem-ho fàcil Suficiència 1 Català per a adults
  Fem-ho fàcil Suficiència 1 Català per a adults
  Consorci per a la normalització lingüística

  175 pàgines
  Editorial Barcanova

  21.90 euros
  Fem-ho fàcil Suficiència 2 Català per a adults
  Fem-ho fàcil Suficiència 2 Català per a adults
  Consorci per a la normalització lingüística

  171 pàgines
  Editorial Barcanova

  21.90 euros
  Català Elemental B1
  Català Elemental B1
  M. Campoy / J. Esteban / M. Sagrera

  220 pàgines
  Editorial Teide

  Així, en el nivell B1, l’aprenent que duu a terme les tasques és vist com a company i usuari que té interessos diversos i aprèn a desenvolupar-se en català en situacions estàndard que el fan més hàbil per relacionar-se socialment.

  24.75 euros
  Català Intermedi B2
  Català Intermedi B2
  Ll. Blanes / M. Campoy / J. Esteban

  220 pàgines
  Editorial Teide

  En aquest nivell l’aprenent és considerat principalment com un col•lega que comparteix iniciatives i que aprèn a assolir objectius complexos en català que li faciliten actuar en l’àmbit social.

  23.65 euros
  Català Suficiència C1
  Català Suficiència C1
  C. Amado / M. Carreté / J. Esteban

  220 pàgines
  Editorial Teide

  En el nivell C1 l’aprenent és vist com una persona capaç d’assumir compromisos i que pretén assolir la completa competència en català per responsabilitzar-se socialment i participar plenament en la vida ciutadana.

  24.75 euros
  El llibre de la llengua catalana
  El llibre de la llengua catalana
  Jordi Badia, Núria Brugarolas, Rafel Torné i xavier Fargas

  933 pàgines
  Castellnou Edicions

  "No, no es pretén de supeditar cap varietat a una altra; es tracta simplement que dins de cadascuna de les tres grans regions de llengua catalana, es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la llengua. Cadascuna d'elles té els seus clàssics dins la nostra gran literatura medieval: que cadascuna els prengui per models per depurar i redreçar la seva varietat dialectal; i això sol faria que, sense sortir-nos els uns i els altres del nostre català, ens trobaríem escrivint modalitats no pas molt diferents d'una sola llengua literària. Eliminats, dins de cada varietat, els barbarismes de lèxic i de sintaxi, reintroduïdes en la llengua escrita les paraules i les construccions perdudes durant els segles de la decadència literària, diferents mots i girs que ens ofereixen els diferents parlars actuals, bandejades les mil corrupteles que hi pul·lulen, evitades les grafies consagradores de meres pronúncies merament dialectals; les diferències que encara trobaríem entre el català de Catalunya, el català de València i el català de les Illes, potser es reduirien a unes quantes divergències morfològiques, les quals per llur nombre i per llur importància no justificarien pas de parlar com encara alguns parlen d'una llengua valenciana i d'una llengua mallorquina enfront d'una llengua catalana." Pompeu Fabra

  66.45 euros
  Gramàtica del català contemporani
  Gramàtica del català contemporani
  Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i manuel Pérez Saldanya

  pàgines
  Editorial Empúries

  Tres volums: 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. 2. Sintaxi (1-16). 3. Sintaxi (17-31). Dirigida per Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya.

  145.60 euros
  DICCIONARI Català-Castellà
  DICCIONARI Català-Castellà

  1310 pàgines
  Enciclopèdia Catalana

  Un diccionari que resol tots els dubtes i problemes de traducció que es poden plantejar en el pas del català al castellà, d'una manera clara, pràctica i completa:56.000 entrades, 105.000 accepcions, 17.000 locucions, frases fetes i refranys, 15.000 exemples d'ús i 2.200 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics.

  34.50 euros
  Tinc un dubte
  Tinc un dubte
  Rudolf Ortega

  191 pàgines
  Editorial La Magrana

  Tinc un dubte és un compendi amb 250 dubtes de català bàsic, presentats amb forma de píndoles i amb un estil que defuig els manuals de llengua clàssics. A mig camí entre la gramàtica i l'assaig, al llarg de quatre capítols se'ns exposen quatre grans aspectes de la llengua catalana. En primer lloc, un manual d'ortografia, fonamental per no cometre faltes. Segon, una gramàtica elemental, amb especial esment de la morfologia bàsica. Tercer, un repertori d'incorreccions, tant de lèxic com morfològiques. I finalment, un petit recull que mots que poden ser confosos amb d'altres mots, i que per tant podem emprar incorrectament. Tot plegat presentat alhora amb rigor, amenitat i ironia, per tal d'arrencar un somriure a la vegada que s'exposen els temes més feixucs amb fidelitat a la normativa.

  16 euros
  Els verbs conjugats
  Els verbs conjugats
  Joan Baptista Xuriguera

  65 pàgines
  Editorial Claret

  Els Verbs Conjugats, La conjugació dels més de 8.800 verbs inclosos en el DIEC [over 8,800 verbs conjugated in Catalan], Incorpora la darrera normativa de l'IEC.

  5.60 euros
  Diccionari de la Llengua Catalana
  Diccionari de la Llengua Catalana

  1865 pàgines
  Institut d'Estudis Catalans

  El Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans és l'obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana. La segona edició del DIEC manté la continuïtat del projecte definit per a la primera i respon a la voluntat de mantenir el diccionari actualitzat. Per això s'han revisat i ampliat la nomenclatura i les definicions tant del lèxic comú com del lèxic d'especialitat i s'han incorporat algunes novetats significatives tocant als criteris lexicogràfics, com és ara la numeració de les accepcions. Finalment, s'han pres en consideració els suggeriments i les observacions fets per usuaris de diferents àmbits arran de l'aparició de la primera edició del DIEC.

  67 euros
  Veus 3 Curs de català. LLIBRE DE L'ALUMNE
  Veus 3 Curs de català. LLIBRE DE L'ALUMNE
  Marta Mas i Albert Vilagrasa

  125 pàgines
  Publicacions de l'Abadia de Montserrat

  Mètode d'aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d'acord amb les directrius del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa. Elaborat per un equip de professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona. Mètode adreçat a persones adultes i alumnes de secundària (2n cicle d'ESO i nivells superiors) de procedències diverses. VEUS 3 Conté 6 unitats que cobreixen aproximadament 120 hores de classe.

  30 euros
  Au idò!
  Au idò!
  AAVV

  350 pàgines
  Editorial Barcanova

  El primer manual de català per a adults pensat per als usuaris de les Illes Balears.Nivell de referència B2.

  31.40 euros
  Gramàtica catalana referida especialment a les ILLES BALEARS
  Gramàtica catalana referida especialment a les ILLES BALEARS
  Francesc de B. Moll

  277 pàgines
  Editorial Moll

  Aquest llibre s'ha convertit en un clàssic de les gramàtiques de la nostra llengua, lloat per molts com a llibre especialment didàctic i fàcil d'emprar.

  12 euros

Carrer d’en Rubí, 5
tel/fax (+34) 971 71 38 21
CP 07002
Palma (Mallorca)
Adreça electrònica